Wreath - 047

กว้าง (width) x สูง (height)

100 x 120 เซนติเมตร (cm)

 

*ขนาดของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

**ชนิดของดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

***หากต้องการป้ายหรีดแบบพิเศษ(ตามรูป)กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่

Wreath - 047

฿5,000.00Price