Wreath - 003

กว้าง (width) x สูง (height)

90 x 95 เซนติเมตร (cm)

 

*ขนาดของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

**ชนิดของดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

***หากต้องการป้ายหรีดแบบพิเศษ(ตามรูป)กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่

Wreath - 003

฿2,500.00Price