top of page
VA2017 - 014

ช่อกุหลาบชมพู (Pink Rose) ไซส์ใหญ่ 12 ดอก 

 

*ดอกแซมอื่นๆสามารถสอบถาม และเปลี่ยนแปลงได้

**โทนสีกระดาษที่ใช้ห่อช่อสามารถสอบถาม และเปลี่ยนแปลงได้

VA2017 - 014

฿3,000.00Price
    bottom of page