top of page
VA2017- 011

ช่อกุหลาบชมพู (Pink Rose) ไซส์ใหญ่ 3 ดอก และ ไฮเดรนเยีย (Hydrangea) 

 

*ดอกแซมอื่นๆสามารถสอบถาม และเปลี่ยนแปลงได้

**โทนสีกระดาษที่ใช้ห่อช่อสามารถสอบถาม และเปลี่ยนแปลงได้

VA2017- 011

฿3,000.00 Regular Price
฿2,550.00Sale Price
    bottom of page