top of page
VA2017 - 002

ช่อกุหลาบขาว (White Rose) ไซส์ใหญ่ 3 ดอก 

 

*ดอกแซมอื่นๆสามารถสอบถาม และเปลี่ยนแปลงได้

**โทนสีกระดาษที่ใช้ห่อช่อสามารถสอบถาม และเปลี่ยนแปลงได้

VA2017 - 002

฿1,500.00 Regular Price
฿1,275.00Sale Price
    bottom of page